Anklager om rasisme i tre globale kvinneorganisasjoner

Fredsprisvinner 2003, Shirin Ebadi, fronter Nobel Women´s Initiative sammen med fire andre kvinnelige fredsprisvinnere. Nå har syv medlemmer av staben sagt opp og i et åpent brev kommet med sterkt kritikk av interne forhold, melder Bistandsaktuelt.
Foto: flickr.com
Norge har gitt betydelig støtte til tre internasjonale kvinneorganisasjoner som nå granskes for rasisme og manglende inkludering, skriver Bistandsaktuelt.no.

Tidligere ansatte i Nobel Woman´s Initiative, Women Deliver og Women´s Health Coalition har kommet med påstander om rasisme og manglende inkludering. De tre kvinneorganisasjonene gransker nå egen praksis og organisasjonskultur.

Alle fargede har sluttet

Nobel Women´s Initiative er en organisasjon startet av fem kvinnelige fredsprisvinnere.  Syv medlemmer i staben har i fellesskap sagt opp og kommet med sterk kritikk av interne forhold, leser vi i Bistandsaktuelt. Samtlige av kvinneorganisasjonens fargede ansatte har nå sluttet. 34 tidligere ansatte har kommet med en støtte-erklæring til de syv stabsmedlemmene.

Beklager dypt

Nobelprisvinnerne Shirin Ebadi, Rigoberta Menchú Tum, Leymah Gbowee, Tawakkol Karman og Jody Williams fronter Nobel Women´s Initiative, som har hovedkontor i Canada. De fem fredsprisvinnerne sier i en uttalelse at de er rystet og lei seg over kritikken. De sier videre at de kjente til at det fantes “organisasjonsmessige utfordringer”, men beklager dypt at de ikke har skjønt i hvor stor grad dette har påvirket de ansatte.

Nobel Women´s Initiative har siden 2009 fått 24 millioner i norsk støtte, opplyser Norad til Bistandsaktuelt. Det skal være planlagt en ytterligere utbetaling på 3,4 millioner for 2020, og dagens avtale kan bli forlenget til 2021.

Åpnet tipstelefon

Women Deliver, en global pådriver for likestilling og kvinnehelse med hovedkontor i New York, har også blitt anklaget for rasisme og diskriminering. I tillegg til å la seg granske av et eksternt advokatfirma, har organisasjonen åpnet en tipstelefon der ansatte kan rapportere om uønskede hendelser.

– Vi fordømmer alle former for rasisme og diskriminering, heter det i en uttalelse som er underskrevet av organisasjonens norske styreleder, Kristin Hetle.

Women Deliver, har fått til sammen 16 millioner kroner i norsk støtte i perioden 2007-2017. Organsiasjonen har for øyeblikket ingen avtaler med Norad.

Giftig og rasistisk

Den tredje internasjonale kvinneorganisasjonen som nå er i søkelyset for rasisme og manglende inkludering er International Women´s Health Coalition (IWHC). Organisasjonen fordeler tilskudd til kvinneorganisasjoner og aktivister verden over. I et åpent brev publisert i forrige måned hevdet ifølge Bistandsaktuelt ikke-navngitte ansatte at IWHC har en “giftig og rasistisk” organisasjonskultur.

IWCH fikk i perioden 1995 – 2015 21,4 millioner kroner i støtte fra Norge. Organisasjonen står ikke lenger på lista over organisasjoner som får bidrag over det norske organisasjoner som får bidrag over det norske bistandsbudsjettet.

Seniorrådgiver Lars Grønset i Norads avdeling for helse, utdanning og  menneskerettigheter, sier til Bistandsaktuelt at de tar alle varslinger om rasisme og diskriminering på største alvor.

– Det er rutinemessig Norads varslingsteam som nå holder i saken i tråd med Norads retningslinjer for mistanke om trakassering, sier han.