Hjem Nyheter Mediespeil Norskinnsats for integrering

Norskinnsats for integrering

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby satser på norskopplæring.
Regjeringen gjennomfører den største integreringsreformen på nesten 20 år.

Regjeringen styrker norskopplæringen for innvandrere gjennom en egen norskinnsats.

– Bedre kunnskaper i norsk er nøkkelen for å lykkes, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) til regjeringen.no.

Melby mener språkmestring bryter ned barrierer. Målet med reformen er å bygge kompetente enkeltmennesker som kan møte kravene i norsk næringsliv.

Regjeringen foreslår 25 millioner kroner til norskinnsats. Fem vil gå til integreringsarbeid i regi av frivillige organisjoner, og 20 vil gå til en klippekortordning der målgruppa blir tildelt at visst antall timer til norskopplæring.

Styrking av Jobbsjansen.

Det ble foreslått å styrke Jobbsjansen med 25 millioner kroner for budsjettåret 2021. Målgruppen for ordningen er hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet.

Målet for integreringspolitikken er økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Regjeringen arbeider med å følge opp strategien “Integrering gjennom kunnskap”, og prioriterer målrettede integreringstiltak i budsjettet for 2021.