Norge ga 700 millioner til koronabistand i første halvår

Mesteparten av midlene som ble brukt gitt til FN eller andre internasjonale initiativ og lite til konkrete prosjekter i enkeltland.
Foto: worldislandinfo.com
En evaluering av norsk bistand i første halvår viser at 700 millioner kroner ble brukt til ulike prosjekter for å bekjempe koronapandemien.
46Shares

Norad har gjennomført en evaluering for internt bruk for å få en oversikt over hvordan norske bistandsmidler ble brukt i løpet av første halvår. Der går det fram at det ble gjort endringer i det planlagte bistandsbudsjettet for 2020 og at midler i stedet ble brukt for å håndtere virusutbruddet.

I alt ble 700 millioner kroner brukt til ulike covid-19-prosjekter, går det fram av rapporten. Mesteparten av midlene som ble brukt gitt til FN eller andre internasjonale initiativ og lite til konkrete prosjekter i enkeltland.

– Endringer i statsbudsjettet ble gjort både som følge av de nye behovene som oppsto på grunn av pandemien, og fordi det ble endringer i prosjekter som ikke lenger lot seg gjennomføre på grunn av restriksjoner, forklarer fungerende evalueringsdirektør i Norad, Siv J. Lillestøl.

Hun viser til at det under krisesituasjoner er færre ressurser enn behovene og at det er viktig å evaluere hva som er gjort.