Vil forby lønn i kontanter


Foto: KaVass/Creative Commons
Arbeids- og sosialdepartementet vil straffe lønnstyveri strengere og forby lønn i kontanter.

– Vi trenger sterkere virkemidler for å slå ned på arbeidslivskriminalitet, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Hans departement sender på høring to høringsnotater med forslag til tiltak som særlig tar sikte på å forhindre lønn i kontanter, skriver Fafo Østforum.

Ett hovedforslag er straffansvar for lønnstyveri og økt strafferamme ved brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Arbeids- og sosialdepartementet foreslår å innføre en egen straffebestemmelse i arbeidsmiljøloven for såkalt “lønnstyveri”. Departementet foreslår videre å ta inn en bestemmelse i arbeidsmiljøloven om at lønn skal betales via bank. Forslaget vil innebære at det i utgangspunktet vil være forbud mot å utbetale lønn i kontanter.

Høringsfristen er 10. desember 2020.