Søsken er viktig støtte for studenter med innvandrerbakgrunn

Søsken kan hjelpe hverandre og støtte hverandre underveis i utdanningsløpet
Foto: Knut Bry/Tinagent
Mange studenter med ikke-vestlig bakgrunn satser på krevende utdanninger. For dem er støtte fra søsken en viktig ressurs.

Mange studenter med ikke-vestlig bakgrunn velger krevende og prestisjefylte profesjonsstudier, i følge kifinfo. Ida Drange, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet, mener søsken er en viktig ressurs.

“Innvandrerdrivet”, at mange med innvandrerbakgrunn velger prestisjefylte profesjonsstudier og lykkes godt med dette, forklares med viten om at foreldrene ofte har ofret mye for å etablere seg i et nytt land. Noen av studentene sammenlikner sine egne muligheter i det norske samfunnet med mulighetene foreldrene ikke hadde i deres hjemland.

I sin artikkel diskuterer Drange om minoriteter for mer støtte gjennom utdanningsløpet enn majoritetsbefolkningen, og hun konkluderer med at de får det på et plan, av søsknene sine. Hun sier de bidrar til å bygge selvtillit.

Allikevel er det få med innvandrerbakgrunn som ender opp i en forsknings- eller undervisningsstilling i universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren), viser artikkelen. Drange mener dette er bekymringsfullt, og hun lurer på hva innvandrere med doktorgrad ender opp med å gjøre i stedet.

Drange utelukker ikke at diskriminering kan være en del av årsaken.

Les mer her: http://kifinfo.no/nb/2020/10/sosken-er-viktig-stotte-studenter-med-innvandrerbakgrunn