Flere utsatt for negativ sosial kontroll under pandemien: − Sakene er mer alvorlige

ETTERSTAD VGS AVD. ULLEVÅL (VG) Overvåking og vold i hjemmet skjøt i været under pandemien. Stengte skoler har gjort det vanskeligere for Shahrbano Awan (28) og andre minoritetsrådgivere å hjelpe ungdommene.
84Shares

Under normale tider kan hun slå an en prat med elever når de passerer henne i korridorene, men nå er det nesten folketomt på Etterstad videregående avdeling Ullevål i Oslo.

Shahrbano Awan er én av 49 minoritetsrådgivere fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som er utplassert på skoler rundt om i landet. Deres jobb er å sørge for at ungdom som har det vanskelig hjemme kommer i kontakt med hjelpeapparatet.

Les mer i vg.no