Nedgang i andelen sysselsatte innvandrere

Nye tall fra SSB viser nedgang i sysselsatte innvandrere (Illustrasjonsfoto).
Foto: Flickr
Rundt 435.000 innvandrere var sysselsatt i fjerde kvartal 2020, viser nye tall fra SSB. Disse utgjorde 65,4 prosent av alle bosatte innvandrere mellom 20-66 år.
20Shares

Tallene fra SSB viser at andelen gikk ned fra 67,3 prosent i 4. kvartal 2019 til 65,4 prosent i 4. kvartal 2020.

I resten av befolkningen gikk denne andelen ned fra 78,8 til 78,1 prosent.

I rene tall er det en nedgang på 4.400 sysselsatte innvandrere og rundt 16.600 i resten av befolkningen i denne aldersgruppen.

SSB opplyser at permitterte inntil tre måneder regnes i denne statistikken som sysselsatte.

Deretter følger Vest-Europa (utenom Norden) og Latin-Amerika med en nedgang på henholdsvis 1,8 og 1,7 prosentpoeng.

Innvandrere fra Afrika og Nord-Amerika og Oseania hadde minst nedgang. Her var nedgangen 0,8 prosentpoeng i begge grupper.

Innvandrere hadde i 2019 større andeler sysselsatte i de næringene som ble hardest rammet av krisen i løpet av 2020.

Dette gjelder blant annet næringer som overnattings- og serveringsvirksomhet, samt landtransport med passasjerer.