SV vil kreve gratis helsehjelp for papirløse i regjeringsforhandlinger. — Det finnes eksempler på at folk har dødd, sier SV-topp

Førstekandidat for Oslo SV vil stille som krav i regjeringsforhandlinger at Staten overtar finansieringen av helsesentre for papirløse. — Folk har dødd fordi de ikke har fått hjelp, sier Kari Elisabeth Kaski.
225Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

For norske borgere og andre med lovlig opphold i landet et tilgang på lovfestet helsehjelp et gode som betales av folketrygden. For papirløse og andre uten oppholdstillatelse, er derimot saken ikke like enkel.

— Alle mennesker har rett på helsebehandling. I eventuelle regjeringsforhandlinger vil vi stille som et krav at slike sentre blir driftet over statsbudsjettet. Nå håper jeg virkelig at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser behovet for en slik finansiering også , sier førstekandidat på lista til Oslo SVKari Elisabeth Kaski, til VårtOslo.

Les mer i vartoslo.no