Gullalder, korstog og apokalypse: Forskeren om høyreekstremistenes historieforståelse

– Det er den gamle idéen om rasekrig, om gjenfødelse, om en apokalyptisk sluttkamp. Idéen er gammel, men den har fått en ny formulering, sier Fredrik Wilhelmsen til Filter Nyheter.
158Shares

Wilhelmsen leverte nylig en doktoravhandling om historieoppfatningen til høyreekstreme miljøer i Norge. Idéen han viser til er akselerasjonismen – tanken om å øke konfliktnivået og fremskynde voldsomme endringer i samfunnet for å velte et korrumpert system.

I rettssaken mot terroristen Philip Manshaus i 2020, sa Manshaus at man må forstå akselerasjonismen for å kunne forstå handlingene hans.

Les mer i filternyheter.no