– Kjære lillebror, vi trenger deg!

BEHOV: Forfatterne ber menn med minoritetsbakgrunn velge psykologistudiet.
Foto: Keira Burton / Pexels
"Kjære lillebror som står overfor et veivalg etter videregående skole, Vi trenger deg!", skriver ni psykologer og forskere med flerkulturell bakgrunn.
43Shares

Ni psykologer og forskere med minoritetsbakgrunn oppfordrer flerkulturelle unge menn til å søke profesjonsstudiene i psykologi.

– Mangel på den flerkulturelle kompetansen som minoritetsstudenter besitter øker gapet i likeverdige psykisk helsetjenester i Norge, og det i en tid hvor behovet for hjelp har blitt større, skriver de i en kronikk i VG.

De beskriver menn med minoritetsbakgrunn som “en sjelden søker” på profesjonsstudiet i psykologi.

– Unge minoriteter velger ofte mer tradisjonelle yrker som lege, ingeniør, jurist og lignende som er mer transnasjonalt velkjente og anses som «trygge» av foreldregenerasjonen. Selv om psykologyrket er minst like trygt, er det mulig at manglende innsikt i hva en psykolog faktisk arbeider med gjør at yrket ikke engang kommer i betraktning hos de som står overfor et veivalg etter videregående skole.

Underbruk av psykiske helsetjenester kan få alvorlige konsekvenser

–  Det er økt risiko for vanlige psykiske lidelser som depresjon og psykoselidelser blant innvandrere sammenlignet med majoritetsbefolkningen. På den andre siden viser studier fra en rekke land at innvandrere sjelden benytter seg av psykiske helsetjenester. Underbruken av primærhelsetjenester blant innvandrere henger også sammen med overbruk av akutt- og ambulanttjenester, skriver kronikkforfatterne.

De understreker at flere psykologer med minoritetsbakgrunn vil øke kunnskapen om psykisk helse i minoritetsmiljøene.

– Dette kan bidra til tidlig oppdagelse av psykiske vansker før disse når det akutte stadiet.

Kan bli alt fra psykologspesialt til forsker

Kronikkforfatterne understreker at man ikke nødvendigvis må bli psykolog etter man har fullført psykologistudier:

– Vi minoritetspsykologer jobber med alt fra å forske på pandemiens ettervirkninger til å tilby forebyggende psykisk helsehjelp. Vi jobber i spesialisthelsetjenesten, og vi jobber på familievernkontoret. Vi har både privat praksis, og vi har erfaring innenfor rusomsorgen. Vi er psykologer, sjefpsykologer, psykologspesialister, kommunepsykologer og forskere.

Forfatterne av kronikken er:

USMAN M. CHAUDHRY, psykolog, Rask psykisk helsehjelp Stovner
OMID V. EBRAHIMI, dobbelkompetansestipendiat og psykolog, Universitetet i Oslo og Modum Bad
MEHDI FARSHBAF, psykologspesialist og sjefpsykolog, Barne- og familieetaten
SUNIL LOONA, pensjonert psykolog, styremedlem og medgrunnlegger av Antirasistisk Senter
SHOAIB KHAN, psykolog, Familievernkontoret Oslo Nord
ZEMIR POPOVAC, psykologspesialist, Favne psykologbistand
THILIP THANGARASA, psykolog, NAV Lillestrøm
VALI AHMADZADEH, psykologspesialist og avtalespesialist, Drammen
UDESH ANDA, psykologspesialist og avtalespesialist, Rogaland