Hvem er best til å få flyktninger i jobb – Norge, Sverige eller Danmark?

Wail Kadem, flyktning , Nav-ansatt og student fra Irak, har en klar formening om hvilket land det er.
20Shares

Både Norge, Sverige og Danmark har omfattende integreringsprogrammer for flyktninger som kommer.

Alle tre vil stort sett det samme: hjelpe flyktninger inn i arbeidsmarkedet slik at de blir økonomisk uavhengige.

Likevel finnes det forskjeller, både når det gjelder hva landene vil med integreringen, hvilke tiltak de bruker og hva slags politikk de fører.

Derfor er det relevant å sammenlikne dem – rett og slett for å finne ut hva som funker best.

Det har forskere ved OsloMet nå gjort.

Les mer i forskning.no