Bygger byrå med globalt frilansnettverk

Umar Ashraf

I Avenew har Mansoor Shah og Umar Ashraf samlet et nettverk av frilansere fra verden over som står klare til å løse en rekke markedsføringsoppgaver for norske kunder.

– Våre folk sitter i Norge, men også i Øst-Europa, Asia, og noen folk har vi selv i Australia. For meg var det hele premisset for dette eventyret, at vi omfavner 2022, tverrkontinental kompetanse og digitale muligheter, sier Shah.

Les mer i Kampanje