Nordkapp kommune utvider flyktningtjenesten

NAV Nordkapp har lyst ut flere stillinger.
Foto: Skjermdump/Google Street View
I forbindelsen med at flere flyktninger ankommer Nordkapp i år, utvider kommunen flyktningetjenesten med flere stillinger.

Nordkapp kommunestyre har vedtatt å bosette 30 flyktninger i år. Flyktningetjenesten i kommunen blir utvidet med 1,5 stilling, stillinger NAV Nordkapp har lyst ledige.

Flyktningetjenesten har ansvar for oppfølging av bosatte flyktninger og familier i kommunen, i tråd med kommunestyrets vedtak, og tjenesten vil bestå av en fagleder og tre medarbeidere.

– Vi har ledig en 100 prosent stilling som bolig- og introduksjonsprogramkoordinator, og en 50 prosent stilling som miljøveileder, ifølge stillingsannonsen.

Les mer i Radio Nordkapp