Forsker: – Jobb gir ikke automatisk integrering

I sin doktorgrad hun forsker Reidum Ims sett på sammenhengen mellom arbeid og integrering.
Foto: uia.no
– Jeg har lenge undret meg over at sammenhengen mellom integrering og arbeidsliv ofte fremstilles som selvfølgelig og uproblematisk. Min forskning har vist at det ikke er så enkelt, sier forsker Reidun Ims.

Ims er utdannet sosionom og har blant annet jobbet i Nav og i barnevernet.

I sin doktorgrad hun har hun sett på sammenhengen mellom arbeid og integrering og gjort en kvalitativ studie av innvandrere sitt møte med norsk arbeidsliv.

– Det er mye snakk om at innvandrere må komme seg raskt ut i jobb. En risiko ved det er at de ikke får seg stabile jobber. Derfor må det legges bedre til rette for at innvandrere får den formelle kompetansen de trenger før de går ut i arbeidslivet, sier hun.

Les mer i Fontene