Jusstudenter hjalp 2000 innvandrere på tre år

Jussbuss har hjulpet flere tusen flyktninger og innvandrere i de siste tre årene.
Foto: jussbuss.no
Rettssikkerheten til utlendinger som ikke har råd til advokathjelp er truet, mener Jussbuss.

Jussbuss er et frivillig rettshjelpstiltak som gir gratis rettshjelp i enkeltsaker, og er drevet av jusstudenter ved Universitetet i Oslo.

I 2022 behandlet Innvandringsgruppen i Jussbuss 791 saker om utlendingsrett. I 2021 var tallet 663. Året før 514.

Karoline Nordheim Otterdal i Innvandringsgruppen i Jussbuss peker på at mange innvandrere er i en sårbar situasjon, som gjør det vanskelig å få prøvd et avslag for en domstol.

– De har ofte dårlig råd. De har ikke rett til fri rettshjelp, og mange har språkvansker. For mange betyr vedtak om utvisning, og avslag på familiegjenforening, at de havner i en svært dramatisk situasjon.

Les mer i VG