Klasseinndeling på barneskole var diskriminerende

– Vi kan ikke ha det slik at mange med utenlandsk bakgrunn samles i en klasse, sier Akhenaton de Leon i Diskrimineringsnemnda.
Foto: Anna A. Oftedal
Lillestrøm kommune må endre hvordan skoleklassene blir satt sammen. Hvis ikke risikerer de bøter.

I en av klassene på førstetrinnet på Sørumsand skole var andelen barn med ikke-vestlig bakgrunn mye høyere enn på resten av trinnet.

Da tok foreldrene kontakt med organisasjonen mot offentlig diskriminering (Omod), som klaget saken videre til Diskrimineringsnemda.

Nemnda har nå slått fast at klasseinndelingen var diskriminerende, og Lillestrøm kommune er pålagt til å endre klassesammensetningen før skolestart.

– Vi kan ikke ha det slik at mange med utenlandsk bakgrunn samles i en klasse, og så forvente at det gir best norskopplæring, sier Akhenaton de Leon i Diskrimineringsnemnda.

Les mer i NRK