Full seier i tingretten for Hassan

Uføre Hassan ble fratatt sitt norske pass. Nå har tingretten omgjort vedtaket.
Uføre Hassan ble fratatt sitt norske statsborgerskap og fikk deretter en millionregning fra NAV. Men i retten ble det full seier for Hassan. Nå kommer saken opp i Stortinget.

UNEs vedtak om tilbakekall av statsborgerskapet ble kjent ugyldig i en nylig dom, og staten må betale alle saksomkostninger.

Mannen kom til Norge i januar 1990 og oppga da han søkte om beskyttelse at han var statsløs palestiner. Det viste seg senere å at han hadde jordansk statsborgerskap.

Utlendingsnemnda (UNE) tilbake det norske statsborgerskapet, og deretter fikk han millionkrav fra NAV. Men Oslo tingrett konkluderte med at belastningene det påførte mannen og hans nærmeste familie var for store i forhold til alvoret i saken.

– Hassan er både fornøyd og lettet over resultatet. Dersom dette står seg har det enorm betydning for ham, sier advokat André Møkkelgjerd til TV 2.

Les mer i TV 2