Bergen Rødt anmelder valgmedarbeider for rasisme

– Det er ikke nytt at våre frivillige blir utsatt for hets og rasisme, men det er likevel helt uakseptabelt. Så er det særlig alvorlig at det skjer nå, rett før valget., Hege Mikkelsen, leder av Rødt Bergen til BT.

Den ene hendelsen skal ha inntruffet ved partiets valgbod på Torgallmenningen torsdag. En person skal ha opptrådt aggressivt mot partimedarbeidere, vist frem et nazistisk symbol og uttalt «Du blir den neste!»

Den andre hendelsen skal ha skjedd da partiet delte ut løpesedler i sentrum fredag. Flere personer skal da ha fulgt etter en av partiets frivillige, kommet med rasistiske tilrop og blokkert veien for personen.

– Det er skremmende at folk tenker de kan oppføre seg slik offentlig, sier Mikkelsen til BT.