Undersøkelse: Høyreekstreme tanker stadig mer utbredt i Tyskland

Nynazistiske og høyreekstreme bander på plass under en protest i Tyskland. Slike grupper blir ifølge journalistene Kjetil Stormark, forsker Tore Bjørgo og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) beskrevet som stadig mer aktive også i Norge.
Foto: Flickr. Bündnis 90/Die Grünen
Ny undersøkelse viser at én av tolv tyskere knytter seg til en eller annen form for høyreekstrem ideologi.

Undersøkelsen er gjort av den tyske tenketanken Friedrich Ebert-stiftelsen.

Stiftelsen, som knytter seg til den sosialdemokratiske siden i Tyskland, har i to tiår tatt tampen på den tyske befolkningens forhold til høyreekstreme og anti-demokratiske tanker.

Ifølge undersøkelsen blir slike meninger stadig mer utbredt i Tyskland. I undersøkelsen kommer det blant annet frem at 16,5 prosent av de deltakerne i undersøkelsen anklager jøder for å ønske å ville «dra fordel» av nazismens fortid, skriver The Guardian.

Forsker ved stiftelsen, Franziska Schröter, sier til Euronews at de ser en klar endring i det som tidligere var et tydelig skille mellom ulike generasjoner i Tyskland.

– Unge var konsekvente demokrater, som strebet etter likhet i stedet for å være revisjonistiske og nasjonalistiske, mens eldre hadde høyere forekomst av ekstremisme. Vi trodde at demografi, globalisering og informasjon om politikk ville hjelpe oss med å styrke det. Men nå ser vi høyere tall blant middelaldrende mennesker, og spesielt unge, sier Schröter.

Les mer i ABC Nyheter