Sigøynere og utdanningens dilemma

ECRIs (European Commission against Racism and Intolerance) tredje rapport om Norge, vedtatt i juni 2003, oppfordrer norske myndigheter blant annet til ”å øke innsatsen med å støtte romanispråket og til å sørge for at barn av omreisende familier får vanlig utdanning.” Her støter vi imidlertid på et dilemma: hvordan skal omreisende kunne få vanlig utdanning?