Innvandrerkvinner som opplever vold i hjemmet, redde for å miste barna

Dialog: Politibetjent Anne Lyssand jobber med forebyggende arbeid mot vold i nære relasjoner. Oppsøkende virksomhet er en viktig del av jobben, her på Grønland i Oslo.
Foto: Janet Ohemeng
– Mange innvandrerkvinner som opplever vold i hjemmet, unnlater å ta kontakt med politi og andre hjelpeinstanser på grunn av frykt. Aller verst er frykten for å miste barna.