Saudi-Arabia, Tyrkia og Iran styrer moskeene i Oslo

Rundt to millioner muslimer reiser hvert år til Saudi Aarabia som del av Hajj, muslimenes pilgrimsreise.
Foto: Wikipedia
Stormakter som vil utbre sin versjon av islam, er i ferd med å få økt innflytelse politisk, økonomisk og ideologisk både i sitt eget land, Europa, inkludert Norge, og verden forøvrig.