Nytt nettmagasin for ungdom lanseres av Utrop

Papirmagasinet Lixom legges ned og nettmagasinet lixom.no lanseres i stedet.
Lixom er navnet på et nettmagasin som retter seg spesielt mot ungdom fra 13-18.

Lixom.no er en videreføring av et papirmagasin som avisen Utrop ga ut i tre år fra 2006. 

Lixom lanseres 26. januar, men du kan allerede nå lese saker på nettmagasinet.

– Målet med magasinet er å  engasjere, opplyse og opplære, og derigjennom øke toleransen for de som er annerledes, det være seg minoritetsungdom eller ungdom med varierende funksjonsdyktighet, sier redaktør i nettmagasinet Janet Ohemeng.

Lixom skal også fungere som et arena for informasjonsdeling og formidling, og vekke interessen for skriving og lesing.

Ohemeng sier at artikler på Lixom skrives av ungdom og at redaksjonen fungerer på uavhengig grunnlag.

– Lixom produserer kritiske artikler slik at ungdom lærer å se kritisk på stoff som formidles via media, reklame og annen informasjon, sier hun.