Norsk prest: – Våre vestlige frihetsidealer og vår kristne og humanistiske arv utfordres stadig oftere av islams verdigrunnlag og ideologi.

Einar Gelius med den nye boka der han innbyr til debatt med et subjektivt, og kritisk syn på Muhammed og islam.
Foto: Kjetil Ree/Wikimedia Commons
Det mener Einar Gelius som er sokneprest i Søre Ål i Lillehammer.

Prest, forfatter og debattant Einar Gelius har skrevet bok hvor han sammenlikner Muhammed og Jesu livshistorie. Boka er hans helt subjektive personlige oppfatning av Muhammed og islam.

Altså ingen faktabok, ifølge ham selv.

– De har begge patriarken Abraham som sin stamfar. De er begge talsmenn for troen på en Gud. De er begge opprørere som ville ha endring og møtte motstand. Likhetene er størst før Muhammed reiste til Medina og ble en krigsherre som underla seg folk og land. Men Muhammed bygger ikke noen ny religion. Han vil gjenopprette den opprinnelige fullkomne religion, islam, som Allah, den samme Gud som tidligere hadde henvendt seg til jødene og de kristne gjennom profetene og de hellige skriftene, men som mennesket hadde falt fra og endret i tidens løp, sier Gelius til Agderposten.

Litt forenklet sier Einar Gelius at hans hovedtese er denne:

– Det dreier seg om frihet kontra tvang, frigjøring kontra underkastelse. Kampen mot samtidens religiøse lederskap og deres makt over folket, var et helt sentralt tema i hele Jesu virksomhet. Gud står for frigjøring og nyskapelse, ikke makt og kontroll. Det var kjernen i Jesu budskap, mener han.

Mohammed, mener han, er derimot opptatt av at mennesker underkaster seg Guds vilje og dom. Muhammed står for sterkt kontroll av folket og opptrer ofte som en slags dommer, som med tvang og ofte vold klarte å få mennesker til å underkaste seg sin lære.

I de vestlige demokratiene i Europa har kristendommen vært gjenstand for både kritikk og debatt i lang tid. Maktovergrep i kristendommens navn er blitt avslørt, og i et åpent demokrati finner ikke folk seg lenger i at kirken og kristendommen skal detaljstyre deres liv, sier Gelius til Agderposten.

Nå vil han bruke det samme kritiske blikket i møte med Muhammed og islam. Gelius mener våre vestlige frihetsidealer og vår kristne og humanistiske arv utfordres stadig oftere av islams verdigrunnlag og ideologi.