Pris til tysk advokat

Peter Fahlbusch forsvart flyktningene som ble arrestert ulovlig mens de ventet på å bli sendt tilbake til sine respektive land.
Foto: Pro Asyl Foundation
Pro Asyl Foundation har belønnet den tyske advokaten som har forsvart 1800 flyktninger med å gi pris.
0Shares
Latest posts by Zahra Moravvej (see all)

Pro Asyl Foundation, som aktivt har forsvart flyktningenes rettigheter i Tyskland, har belønnet Peter Fahlbusch med en premie på 5 000 euro.

Fahlbusch forsvarte 1 800 flyktninger som ble arrestert ulovlig fire uker før de skulle deporteres tilbake til sine hjemland. Fahlbusch forsvarte ikke bare flyktningene mens de var i varetekt, men motsatte seg at de skulle settes i vanlige fengsel, og sendte en klage om dette til Domstolen i den Europeiske Union den 17. juni 2014.

Han ble belønnet av lederen av Pro Asyl Foundation for å ha «forsvart flyktningene som ble arrestert ulovlig mens de ventet på å bli sendt tilbake til sine respektive land».

Fahlbusch, som mottok prisen i Frankfurt, uttalte følgende:

— Alle fengslingene er imot Artikkel 104 som viser til prinsippet om frihet i Tyskland.

Han la også til at tysk politi og statlige tjenestefolk med vilje ignorerer artikkelen. Han ba folk om å sette spørsmålstegn ved de ulovlige fengslingene for å sette en stopper for disse ulovlige handlingene som blir gjort mot flyktningene.

Da Fahlbusch ble hedret, sa lederen for stiftelsen, følgende:

— Antall utsendelser av flyktninger har økt kraftig, og fengsling blir brukt som et verktøy for å få dem sendt ut.

Filiz Polat, den tyske politikeren av tyrkisk herkomst, fra Det europeiske grønne partiet (Bündnis 90/Die Grünen, Alliance 90/the Greens) sier at Falbusch har avdekket og rapportert den ulovlige fengslingen og deporteringen av disse flyktningene, og dette er en enorm skandale for det tyske rettssystemet.

Pro Asyl Foundation i Frankfurt har siden 2006 hedret de som er aktive i å forsvare menneske- og flyktningerettighetene.