Blasfemidødsdømt nå i Canada: – Endelig fri!

Asia Bibi

Asia Bibi ble arrestert etter at hun ble anklaget for blasfemi sommeren 2009. Hun ble dømt til døden i 2010, skriver stefanus.no.

Ble beskyldt for blasfemi

Asia Bibi har skrevet bok om sine opplevelser i et pakistansk fengsel.

Bibis mareritt begynte da hun en junidag 2009 var ute for å plukke frukt. Hun drakk vann fra et kar som var ment å bli delt med kvinnene som hun jobbet sammen med. De konservative muslimske kvinnene på arbeidslaget ble rasende på Asia Bibi og sa at hun som kristen hadde forurenset vannet.

Asia Bibi ble pågrepet. Påtalemyndighetene hevdet at hun hadde kommet med krenkende kommentarer om profeten Muhammed. Året etter kom dødsdommen. Asia Bibi og hennes støttespillere kjempet for at saken skulle komme for høyesterett, med sikte på frifinnelse. Stefanusallianen var blant støttespillerne. Saken ble utsatt flere ganger.

To ledende pakistanske politikere som støttet henne og kritiserte blasfemilovgivningen, ble drept av ekstremister.

Saken polariserte hjemlandet Pakistan og ble fulgt nøye over hele verden.

Høyesterett ga Bibi medhold

Pakistans øverste domstol, ledet av høyesteretts justitiarius, slo fast at saken var basert på upålitelige bevis, rapporter fra folk som ikke hadde vært til stede og at tilståelsen hennes ble levert foran et publikum som «truet med å drepe henne». Retten satte dødsdommen til side, noe som utløste voldelige protester fra religiøse ekstremister som støtter blasfemilovgivningen. De lammet flere byer og truet både Asia Bibi og dommerne på livet. Asia Bibi ble ikke satt fri.

Mer liberale deler av samfunnet oppfordret til løslatelse av Asia Bibi og i januar 2019 ble frifinnelsen endelig stadfestet etter at Pakistans øverste domstol hadde sagt ja til å se på saken en gang til. Dommerne slo fast at de som muslimer ikke kunne dømme en uskyldig.

Av sikkerhetshensyn ble hun holdt på et skjulested i Pakistan til hun fikk reise til Canada i mai i fjor. Der bor hun og de to døtrene hennes på skjult adresse.

Medfangene ønsket henne død

I boken Enfin libre – endelig fri – forteller hun om forholdene i fengselet og om løslatelsen. Da hun var i forvaring ble nakken hennes “innkapslet i en jernkrage som vakten kunne stramme med en enorm mutter. De fleste av de andre fangene var imot henne. I boken skriver hun at “Jeg skremmes av en annen kvinnes rop. Død! De andre kvinnene blir med: Heng! Heng!

Hun skriver også: «Fra min lille vindusløse celle lurte jeg ofte på hvorfor Pakistan angrep meg.»

Enfin libre ble til i samarbeid med den franske journalisten Anne-Isabelle Tollet som har tilbrakt mye tid i Pakistan og kjempet for Bibis sak. Boken ble utgitt på fransk av Éditions du Rocher på fransk denne måneden. En engelsk versjon kommer senere i år.