Vant nasjonal skolepris for oppgave om menneskesynet

Helene Randem Lunde fra Vestby videregående skole gikk i ensom majestet til topps i den nasjonale konkurransen "Holbergprisen i skolen". 54 videregående skoler sendte inn elevprosjekter.

Prosjektoppgaven hennes heter «Hvem tror vi at vi er? – en undersøkelse av forfatteres svar på hva det vil si å være menneske».

Lunde har tatt utgangspunkt i Ludvig Holbergs Nils Klims reise til den underjordiske verden fra 1741 og Anders Malms Massemenneske , utgitt i 2012.

Juryen uttaler at hun i sin utforsking av verkene har tegnet et innsiktsfullt bilde av det skiftende menneskesynet i denne perioden. «Dette er et modig og omfattende prosjekt», sier fagjuryen i sin uttalelse. De mener Lunde viser en imponerende filosofisk innsikt og har utført en meget kompetent og overbevisende analyse.

Skiftende menneskesyn

– Eleven klarer i sin utforskning av verkene å tegne et innsiktsfullt bilde av det skiftende menneskesynet i den historiske perioden hun behandler, uttaler juryen.

I sin analyse av to helt forskjellige litterære verk diskuterer Lunde vitenskapens, religionens og filosofiens svar på hva det si vil å være menneske, og hvordan dette har endret seg over tid.

Antisemittisme

Andreprisen i skolekonkurransen gikk til elevene Elisa Bakken, Thelma Sundby og Live Tveit fra Elvebakken videregående skole i Oslo for prosjektet «Ikke kun mellom linjene». 

I prosjektet undersøker de hvordan antisemittisme kom til uttrykk i Aftenposten og Adresseavisen i perioden 1938-1939. Slik belyser de hvordan historiebevissthet er viktig når man i dag skal arbeide mot likegyldighet overfor antisemittiske ytringer og handlinger.

Små og store skoleklasser

Tredjeprisen gikk til Tredjeprisen gikk til Sigve Nydal, Guro Solli Grønningsæter og Stian Sørland fra Fagerlia videregående skole i Møre og Romsdal, for prosjektet «Trivsel og læringsmiljø i store og små skoleklasser». Her undersøker de om små skoleklasser kjennetegnes av høyere trivsel og bedre læringsmiljø enn store klasser.

– Ved å få mer kunnskap om dette teamet, kan man oppnå bedre organisering av skolene, slik at elevene får de beste forutsetninger for å lykkes”, skriver juryen.

Viktig og internasjonal konkurranse

Holbergprisen i skolen er en nasjonal, årlig konkurranse for elever i den videregående skole. Konkurransen administreres av Holbergprisen, som er en internasjonal forskningspris innen fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Hvert år velges 20 skoler ut til å delta i skoleprosjektet. I år har rundt 900 elever, fra Svalbard i nord til Kristiansand i syd, vært med og forsket på en rekke ulike temaer innen samfunnsfag og humaniora. Hver deltagerskole sender inn opptil tre av elevprosjektene til vurdering, og i år mottok fagjuryen totalt 54 bidrag.

Koronapandemien og smitterestriksjonene førte til at prisutdelingsseremonien måtte avlyses. Vinnerne ble i stedet kunngjort av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby under et nett-arrangement 12. mai.

Finalistene vil bli feiret og motta sine premier til høsten. Vinnerne av 1., 2. og 3. premie mottok henholdsvis 30 000, 20 000 og 10 000 kroner i premie.