Forlot islam – trues og trakasseres

Norsksomalisk imam vil kreve politiattest av koranlærere.
Foto: Illustrasjon
Tidligere muslimer i Norge forteller om trusler, sosial utstøting, trakassering og venner som snur dem ryggen. Noen har mottatt drapstrusler, skriver Aftenposten.

17. oktober viet Aftenposten deler av lørdagsutgaven sin til et utvalg såkalte frafalne muslimer. De som før hadde vært muslimer, men nå anser seg selv som ikke-troende.

Aftenposten de fire eks-muslimene Shakeel Rehman, Mohammad Rah, Anita Farzaneh og Cemal Knudsen Yucelm om hvorfor de valgte å forlate islam og konsekvensene av dette valget. Blant annet er det historier om trakassering og ekskuldering fra det islamske miljøet både i Norge og utenlands.

– Jeg er blitt spyttet på, og det er blitt opphisset stemning når jeg taler imot disse kreftene. «Du ødelegger livet ditt» og «tror du at vi slipper deg av syne?» er ting jeg får høre. Jeg tror det er ekstra provoserende fordi jeg har en bakgrunn som ligner deres, og ifølge boken deres skal jeg jo steines, forteller Anita Farzaneh om sine opplevelser som avhopper til Aftenposten. 

I Koranen er det å forlate islam en stor synd. Det er likevel ulike tolkninger om hvordan frafalne skal behandles. I et vers (Koranen 9,66) står det at  de som faller fra troen, skal straffes, mens det i et annet vers står at det ikke er tvang i relgionen (Koranen 2,257). Derfor ligger det til grunn at folk som velger å forlate islam kan få sterke reaksjoner fra miljøet rundt.

Les portrettintervju i Utrop med Shakeel Rehman her!

Les om hans uenighet med Rabita-forstander Basim Ghozlan her

Les portrettintervju i Utrop med Mohammad Rah her