Koranen-eksperimentet som tar av på sosiale medier

Hvordan reagerer folk på vers fra Bibelen når de tror at det er Koranen de leser fra?
Foto: skjermdump fra YouTube
Hva skjer når folk hører sitater fra Bibelen i tro om at det er Koranen?

To nederlandske gutter fra den populære YouTube-kanalen Dit Is Normaal bestemte seg for å la folk lese vers fra Bibelen som de tror er fra Koranen. Deretter ble de spurt om hva de mener om disse versene. Reaksjonene til folkene på gaten var som forventet, alle i videoen viste seg å være fordomsfulle.

Ett av versene som testes ut i videoen er fra tredje Mosebok, og lyder slik:

“Hvis dere ikke hører på meg og ikke holder alle disse budene, hvis dere forakter forskriftene mine og har avsky for mine lover, så dere ikke holder alle budene mine, men bryter min pakt, da skal jeg for min del gjøre dette mot dere: Jeg straffer dere med redsler, med tæring og feber, så øynene slukner og livskraften svinner. Hvis dere likevel ikke hører på meg, men setter dere opp mot meg, da vil jeg for min del sette meg opp mot dere i vrede og tukte dere sju ganger så hardt for syndene deres. Da skal dere spise kjøttet av deres egne sønner og døtre.”

Tredje Mosebok
Bibelen ble bundet inn med et cover av Koranen, slik at folk oppriktig trodde de leste fra Koranen. Dette var noen av reaksjonene:

– Hvis du har blitt oppvokst med denne boken og disse tankene, kommer det til å påvirke måten du tenker på.

– Hvordan kan noen tro på dette?! Det er helt utrolig.

– Verden forandrer seg, og jeg tror at de må tilpasse seg.

Fordommer
På sin YouTube-kanal skriver Dit Is Normaal at Islam og Koranen har vært under mye gransking, og er ofte kritisert for å være en aggressiv religion. De stiller spørsmålet: hva med kristendommen?

I videoen blir en ung mann konfrontert med sine fordommer mot i Islam og innrømmer at, ja, han er fordomsfull.

Se hele videoen: