Bydelsmødrene i Alna feiret ettårsjubileum

Bydelsmødre er en frivillig forening som hjelper kvinner i bydelen Alna

Feiringen fant sted 16. august på Furuset bibliotek og aktivitetshus. Per dags dato jobber et 20-tall kvinner frivillig. De kommer fra forskjellige land og har forskjellige bakgrunner, men felles for dem er at de bor i nabolaget i Alna bydel. 

Hver onsdag møtes kvinnene på Furuset bibliotek. Her får de besøk av kvinner fra bydelen som kommer for å få råd, veiledning eller annen hjelp. Medlemmene av Bydelsmødrene kan hjelpe dem med mange problemer, fra små ting som å oppmuntre dem til å sende barna sine til barnehagen til mer alvorlige problemer som vold i hjemmet. Bydelmødrene kan hjelpe kvinnene med å kontakte advokat eller psykolog, og gi dem råd om hvordan man kommer ut av et forhold.

I Norge i 20 år
Leder og initiativtaker for Bydelsmødrene er Nasreen Begum. Hun kom til Norge fra Pakistan for 20 år siden. Som de fleste innvandrere, spesielt de som kommer fra land som er svært forskjellige fra Norge, hadde Begum vanskeligheter med å integrere seg i det nye samfunnet. Det tok henne lang tid å lære språket og finne en jobb. Basert på sin egen og andre kvinners erfaring planla hun på å starte en organisasjon der de frivillige kunne hjelpe andre kvinner i samme situasjon.

Nasreen Begum er initiativtaker og leder av foreningen Bydelsmødre.
Foto : Song Chi

Bydelsmødrene kan hjelpe kvinnene med å kontakte advokat eller psykolog, og gi dem råd om hvordan man kommer ut av et forhold.

– Jeg kjenner til mange kvinner som ikke kjenner sin egen kapasitet. På grunn av mangel på kunnskap om samfunnet får mange kvinner med minoritetsbakgrunn ikke den hjelpen og støtten de trenger. De kjenner ikke sine egne muligheter, rettigheter eller plikter, forteller Begum.

Det tok henne lang tid å komme dit hvor hun er i dag. Uoffisielt startet hun frivillig arbeid i 2002, og siden 2012 har hun hjulpet mange mødre og barn i bydelen. Hun har tidligere jobbet som frivillig for Furuhuset og Gjestehuset, i tillegg til å være kontaktperson på Åpen barnehage og en stor bidragsyter til Furuset Forum. Hun deltok med andre ord i mange aktiviteter før hun startet sitt eget prosjekt som fikk navnet Bydelsmødrene.

Opprinnelig kommer konseptet som Bydelsmødrene bruker, fra Danmark, men andre land har fulgt i samme spor. I Berlin i Tyskland kjøres et liknende prosjekt. 

– Da vi i det nye byrådet tok over, var det 5500 barn i Oslo med rett til barnehageplass som ikke gikk i barnehage. Vi skjønte fort at det ikke hjalp å banke på dører. Derfor er Bydelsmødrene et så viktig tiltak. Det skaper tillit, slik at innvandrermødre tør å sende barna sine i barnehage uttalt byrådsleder Raymond Johansen til Aftenposten

Ny satsing for jenter
Stolte Jenter er en frivillig organisasjon som ønsker å hjelpe minoritetsjenter å oppdage egne ressurser. Den ble formelt grunnlagt som en frivillig organisasjon i august i fjor av Nasreen Begums datter Tehrim Ahmed, og har nå en nær tilknytning til Bydelsmødrene.

En av tingene Stolte Jenter har gjort, er å få jentene til å føle seg tryggere på seg selv. Mange av jentene deltar i organisert sport som fotball, sprint, parkour, håndball, swing, cricket og basketball. De som ikke deltar organisert sport, går på treningsstudio. De kan ta svømmekurs, selvforsvarskurs, matkurs, med mer. I tillegg jobber de frivillige for lokale arrangementer som Furuset fest og Mela festivalen. 

– I en familie er konens og morens rolle svært viktig. Hvis en kvinne kjenner sine egne ressurser og bruker dem, kan hun ta vare på barna sine og også bidra til samfunnet, sier Begum.