Soldater må kunne ta på hverandre uansett religion og kjønn

 
Etter at noen muslimske rekrutter har vegret seg mot å ta på medsoldater av motsatt kjønn, er det nå blitt konkludert fra høyeste hold at alle soldater må kunne ta på hverandre. 

På rekruttskolen på Madla har noen muslimske rekrutter vegret seg mot å ta på medsoldater av motsatt kjønn, skriver Forsvarets Forum.

Dette er blitt diskutert tidligere, men nå har Forsvarsstaben slått fast at alle soldater må kunne ta på hverandre under førstehjelpsutdanning, uansett religiøs bakgrunn.

– Det går både på å yte og motta hjelp. Vår vurdering er at i sanitetssammenheng gjelder ikke forbudet mot å komme i kontakt med det mottsatt kjønn, sier feltprost Alf Petter Hagesæther.

Åpent for mangfold
Feltimam Najeeb ur Rehman Naz påpeker at Koranen understreker viktigheten av å redde menneskeliv.

– Soldater har et særlig behov for å kunne redde liv. De må de også være trent til det, sier Najeeb Naz.

Oberstløytnant Lena Kvarving er tydelig på at det er viktig å møte soldatene på en god måte og svare godt på de spørsmålene de har. Hun understreker at Forsvaret er åpent for mangfold, også religiøst, og at alle skal få en fullverdig soldatutdannelse.

– Er det imidlertid noen som ser at verneplikten og dens innhold går på tvers av egen overbevisning, bør dette avklares før oppstart, sier hun.