Norsk barnebokinstitutt får Mangfoldsprisen

– Vi ser prisen som en viktig anerkjennelse av arbeidet vårt, sier Nisrin Maktabi-Barkouki, direktør i Norsk barnebokinstitutt (avbildet med blomstene).
Foto: Niklas Lello
Har vist imponerende innsats for mangoldet, mener juryen.

I høst har seks regionale priser blitt utdelt, og en hovedvinner kåret under Mangfoldskonferansen 30. oktober i regi av Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Utdelingen av prisen skjer tirsdag på Norsk barnebokinstitutts lokaler. IMDi-sjef Libe Rieber-Mohn skal også være tilstede.

– Norsk barnebokinstitutt har imponert juryen med sitt engasjement for et mangfoldig samfunn. De har en mangfoldstrategi for rekruttering av ansatte og studenter. De synliggjør i stillingsannonser at de ønsker mangfold og gjør et grundig arbeid under intervjuene ved ansettelser. I dag har fire av de 15 fast ansatte innvandrerbakgrunn, skriver juryen i sin begunnelse.

Øremerker tiltak for flerkulturelle

Videre skriver juryen:

– Instituttet er et møtested for kunstnerisk og akademisk utvikling og refleksjon. Instituttet brukes særlig aktivt av bibliotekarer, lærere, studenter, forskere, kritikere, journalister, forfattere og illustratører. De tilbyr også forsker- og lesesalsplasser, og har blant annet øremerkede stipendplasser og skrivekurs for ikke-europeiske studenter.

– Norsk Barnebokinstitutt er svært opptatt av at det flerkulturelle skal gjenspeile seg i litteraturen, og bidrar til at barn med innvandrerbakgrunn kjenner seg igjen i bøker som gis ut. Juryen mener at det er viktig med flerspråklighet i barnebøkene.

Hengivenhet til mangfoldet

Taban Borhan, spesialrådgiver for integrering hos Viken Fylkeskommune, trekker frem instituttets hengivne innsats.

– Med en imponerende hengivenhet for et mangfoldig samfunn har Norsk barnebokinstitutt ikke bare skapt ord i bøker, men også handling i litteraturverden. Deres engasjement for å fremme mangfold gjennom egen mangfoldstrategi for rekruttering og synliggjøring viser vei for oss alle. I dag er de ikke bare en institusjon, men en kilde til inspirasjon, og de minner oss om at mangfold i litteratur beriker sjelene til våre yngste lesere, sier hun.

– Viktig anerkjennelse

Nisrin Maktabi-Barkouki, direktør i Norsk barnebokinstitutt, ser det som en ære å ha blitt nominert til prisen.

– For oss er det helt fantastisk å være vinneren blant så mange andre gode konkurrenter. Vi ser dette som en viktig anerkjennelse av det arbeidet som har blitt gjort på NBI med å aktivt jobbe med å gjøre mangfold til en naturlig integrert del av NBI’s kjerneverdier.

Hun mener prisen viser også en av litteraturens mange verdier.

– I litteraturen møtes fortellingene, historiene og skjebnene uavhengig av etnisk eller kulturell bakgrunn, funksjonsevne, legning eller språk så det er ikke rart vår ansattgruppe er sammensatt slik den er.

– Fortsatt en vei å gå

Videre tenker hun utdelingen gjør at man må stille spørsmål rundt kulturrepresentasjon.

– At vi premieres for dette arbeidet er selvsagt flott, men viser samtidig at vi som samfunn fortsatt har en vei å gå med tanke på å gjøre mangfold til «den nye normalen». Ikke minst med tanke på meningsmangfoldet som jeg tenker er det kanskje mest viktige mangfoldet vi bør snakke høyere om fremover.

FAKTA

Norsk barnebokinstitutt er et nasjonalt utdannings- og kunnskapssenter for barne- og ungdomslitteratur i Norge.

Instituttet ble stiftet i 1979 og utvikler og formidler forskningsbasert kunnskap om litteratur for barn og unge, tilbyr utdanninger og kurs i barne- og ungdomslitteratur, arrangerer åpne seminarer og har en utstrakt formidlings- og informasjonsvirksomhet.