Trenger bedre norskopplæring

0Shares

Det var rekord i antall arbeidsinnvandrere i Norge i 2008. Mange var fra Øst-Europa. Norskopplæring er viktig for å bli integrert i Norge, men tilbudet er alt for dårlig i mange kommuner.

Rapporten fra fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
forteller at det er for dårlig informasjon om kommunale tjenester. Det er også for dårlig kapasitet. 15 prosent av alle kommuner gir
gratis norskkurs til arbeidsinnvandrere.

Stort behov
– Det er mange polske arbeidere som ønsker å delta på norskkurs, sier Julia Maliszewska.

Hun sier det stor interesse for å lære norsk, men de møter mange problemer.


Våre medlemmer jobber mye og det er viktig at opplæringen er på en tid som kan kombineres med jobben, sier Maliszewska.

Hun tror at behovet for norskopplæring vil bli enda større på grunn av de dårlige tidene for byggebransjen.

– Når folk ikke har jobb, blir de enda mer interessert i å lære seg norsk, sier hun.

Det er 30.600 arbeidsinnvandrere fra Polen i Norge i dag. Polakkene utgjør den klart største gruppen arbeidsinnvandrere.

Arbeidsinnvandring i 2008

I
september 2008 var det 106.000 arbeidsinnvandrere i Norge. 66.000 var fra Polen, Litauen, Estland, Romania og Slovakia. Arbeidsinnvandrere har ikke rett til gratis
norskopplæring i Norge i dag.

Ordforklaringer:

Arbeidsinnvandrere: Personer som kommer til Norge for å jobbe.
Ombud: Person som jobber for de polske arbeidernes sak.
Integrert: tilpasset det norske samfunnet
De dårlige tidene: her: finanskrisen