Hvem skal bestemme i Oslo? Se hva partiene i Oslo bystyre mener om innvandring!
Foto: www.idg.no
Utrop har spurt partiene i Oslo Bystyre: Hva mener dere er viktig for innvandrere?

Arbeiderpartiet (Ap) mener at:
– det ikke skal være hat og diskriminering i det norske samfunnet. 

– alle arbeidsfolk må ha en lønn de kan leve av og trygghet på jobb
– skolematen skal være gratis. Skolefritidsordningen (AKS/SFO) skal også være gratis
– Oslo-lufta må være ren

Fremskrittspartiet (Frp) mener at:

– Norge må ha mindre innvandring
– Norge må stille strengere krav til innvandrerne
– Innvandrerne selv må gjøre en innsats for å bli integrert

Høyre (H) mener at:

– alle innvandrere må lære seg norsk slik at de kan jobbe
– ungdomsgjengene må stoppes. Lederne for gjengene må få strengere og lengre straffer
– skolene skal passe for alle elever slik at alle kan lære mest mulig
– barnefamiliene skal betale mindre i skatter og avgifter

Kristelig Folkeparti (Krf) mener at:

– at alle skal få praktisere sin tro, enten du er kristen, hindu eller muslim
– alle som bor på sykehjem, må ha en å snakke med om sin egen tro
– familien, det frivillige arbeidet og troen må ha større plass i samfunnet

Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener at:

– klimakrisen skaper voldelige konflikter. Mennesker blir flyktninger. Vi må unngå klimakriser slik at menneskene kan være trygge og ha det de trenger
– alle mennesker er like mye verdt og skal behandles likt
– vi må ha en verden som er god for menneskene og for miljøet

RØDT mener at:
– det må bli slutt på diskrimineringen i arbeidslivet. Flere innvandrere må få jobb

– norskopplæringen og tolketjenesten må bli bedre
– de som jobber mot rasisme, må få penger fra det offentlige
– rasisme og hatytringer må straffes hardere
– etter fem år skal man ikke kunne tilbakekalle et statsborgerskap

Sosialistisk Venstreparti (SV) mener at:
– alle mennesker skal ha de samme mulighetene
– vi må passe på naturen og klimaet slik at folk ikke må flykte fra der de bor
– vi må hjelpe alle som har det vanskelig
– skattene folk betaler, skal gå til fellesskapet

Venstre (V) mener at:

– Alle mennesker skal ha samme muligheter i livet
– Språkopplæring må være bra for alle
– Innvandrere må få jobb samtidig som de lærer norsk
– Familien må få være sammen