– Fornorskningspolitikken lever i beste velgående, mener Nils Ole Skum.
Foto: Privat
– Samiske tradisjoner og samisk språk blir ødelagt i dag også, sier same Nils Ole Skum (44).

Nils Ole Skum er fra Kautokeino. Han er same. Nå tror Skum at de som er yngre enn han kommer til å miste en del av språket. Han synes det er trist.

Skum forteller også at han har vokst opp i naturen. Han synes det er feil at ikke alle kan ferdes fritt i naturen lenger.

– Samisk er jo et språk fra naturen. Mange ord handler om naturen. Du kan ikke ta med små barn langt opp i marka. Mye av naturspråket blir borte. Barna blir ikke kjent med de ordene.

Han har fortalt sin historie til sannhets- og forsoningskomiteen. Det er en gruppe som undersøker hvilke feil de norske myndighetene har gjort mot samene. De prøver å finne sannheten. De prøver også å finne ut hvordan de kan få en forsoning mellom samer og nordmenn. De vil at samene skal tilgi norske myndigheter.

Komiteen ble laget i 2018. Dagfinn Høybråten leder den. Sannhets- og forsoningskommisjonen har startet arbeidet med å finne ut mer om fornorskningspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner.

Til nå har kommisjonen fått inn 11 personlige historier.  Nils Ole Skum har fortalt én av historiene.

Behandles som gjester i eget hjem

Leder i kommisjonen, Dagfinn Høybråten, er glad for at Nils Ole er åpen om sin historie. Han håper flere samer vil fortelle sin historie.

Skum mener det blir galt at samer skal gjøre ting akkurat på samme måte som nordmenn. Han er imot at myndighetene vil bestemme hvordan de skal bruke naturen.

– Vi blir behandlet som om vi er gjester i våre egne områder, sier han til nrk.no. Vidda er vårt hjem. Myndighetene tar ikke hensyn til at det blant er samisk tradisjon å drive med jakt og sanking fra naturen, sier Skum.

– Jeg synes det ødelegger samiske tradisjoner og samtidig det samiske språket, sier Nils Ole Skum.

Sannhets- og forsoningskomiteen skal levere sin rapport til Stortinget i september 2022.

Forbudt å snakke samisk

Samene er et urfolk i Norge. I mange år fikk ikke samene lov til å snakke samisk. De fikk ikke lære samisk på skolen, bare norsk.  Det kalles en fornorskningspolitikk.

Fornorskningspolitikken begynte cirka 1850 og varte i omtrent 100 år. Samene skulle snakke norsk og ha norsk kultur. De skulle ikke ha samisk kultur og samisk språk. Samene ble sett ned på av myndigheter og av mange nordmenn. De ble diskriminert.

Kongen bedt om unnskyldning

Kong Olav , Kong Harald og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik har bedt samene om unnskyldning for fornorskingstiden.

ORDFORKLARINGER:
Sannhets- og forsoningskomiteen: En gruppe mennesker som søker sannhet og forsoning. Forsoning er tilgivelse.
Tilgi: Unnskylde
Urfolk: Her; minoritetsbefolkning
Fornorskningspolitikk: Her; få samene til å bli mer norske enn samiske.
Diskriminering: Urettferdig behandling av mennesker.
Ferdes fritt: Gå hvor man vil
Ikke ta hensyn til: Ikke bry seg om