Maha Kanwal har jobbet mange steder som tannlegeassistent i Norge. Nå håper hun at hun snart kan jobbe som tannlege.
Maha Kanwal er utdannet tannlege fra Pakistan. Da hun flyttet til Norge ønsket hun å bruke utdanningen sin.

Det skulle vise seg ikke å være enkelt. For å jobbe som tannlege i Norge trenger man en norsk autorisasjon

– Den er det vanskelig å få, sier Kanwal. Hun ga nesten opp drømmen om å bli tannlege.

Men så hørte hun om Norsk med arbeidspraksis (NAP). På NAP-kurs lærer man norsk samtidig som man får praksis på en arbeidsplass. De som går på kurset kan ha praksis i forskjellige yrker.  En kontaktperson fra bedriften og norsklæreren på kurset følger opp deltaker i praksis.

Kawal meldte seg på kurset ved Oslo voksenopplæring Skullerud. Der lærte hun norsk. Hun hadde en kontaktperson på kurset. Kontaktpersonen hjalp henne med å få praksis på et tannlegekontor. Det var vanskelig å få praksis.

– Det var tøft, men vi klarte det til slutt! forteller Kawal. Hun gjorde en god jobb på tannlegekontoret . Da hun var ferdig med praksisperioden fikk hun et  vikariat.

I dag har Mahal Kawal jobbet som tannlegeassistent mange steder. I 2018 fikk hun fast jobb.

– Nå jobber jeg mot å bli godkjent som tannlege i Norge. Jeg tror at drømmen snart blir virkelighet, sier hun. –  Jeg er utrolig takknemlig for NAP-kurset og for hjelpen fra kontaktpersonen. Uten kurs og hjelp ville jeg ikke ha klart å få jobb som tannlege.

NAP-kurs er en samarbeidsavtale mellom Oslo VO Skullerud/Utdanningsetaten og NAV. Deltakere kan derfor søke om tiltakspenger fra NAV for de dagene de er i praksis.

NAP melder at mange av deres kursdeltakere har fått jobb etter å ha tatt kurset. De tar inn nye deltakere til kurs fra 2. januar. Du må være registrert som deltaker i norskopplæring i Oslo kommune.

Les mer om NAP.

ORDLISTE

Autorisasjon: godkjenning. Her: lov til å jobbe som tannlege.
Arbeidspraksis: trening på å jobbe.
Yrker: jobb, for eksempel tannlege.
Vikariat: jobb for en bestemt periode.
Tannlegeassistent: hjelper tannlegen.