Nye fylker i Norge. Troms og Finnmark er slått sammen til ett fylke.
Foto: Regjeringen.no
Før hadde vi 19 fylker i Norge. Fra januar 2020 vil vi ha 11 fylker.
236Shares

Det var i 2017 at Stortinget bestemte å slå sammen mange norske kommuner og fylker.  I 2020 vil 109 norske kommuner ha blitt til 43 nye og  19 norske fylker er blitt til 11. 

Sammenslåingen av kommuner og fylker blir kalt en regionreform. Det har vært sterke meninger om sammenslåingen. Ikke alle er enige i at det er en bra reform. Regjeringen mener den er bra fordi driften av kommuner og fylker blir mer effektiv når kommunene og fylkene er større. De som ikke liker reformen, mener avstandene til offentlige tjenestetilbud blir for stor.

Disse fylkene er slått sammen og fått nye navn:

Hordaland og Sogn og Fjordane er slått sammen og heter Vestland.

Aust-Agder og Vest-Agder er slått sammen og heter Agder.

Vestfold og Telemark er slått sammen og det nye fylket heter Vestfold og Telemark

Oppland og Hedmark er slått sammen og heter Innlandet. 

Buskerud, Akershus og Østfold er slått sammen og heter Viken.

Troms og Finnmark er slått sammen til Troms og Finnmark.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner er slått sammen til Trøndelag fylke.

Rogaland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Nordland Fylkeskommune og Oslo er ikke slått sammen med noen og heter det samme som før.

ORDFORKLARING
Offentlig tjenestetilbud: Tilbud fra stat og kommune til befolkningen. For eksempel skole og sykehus.