Helse- og omsorgsminister Bent Høie:

Vil forebygge selvmord: – Vi har ingen å miste

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er bekymret for at gjenåpningen av Norge skal ta for lang tid dersom bruken av AstraZenica-vaksinen stoppes og det heller ikke blir bruk av Janssen-vaksinen.
Foto: Pressebilde Høyre
I 2018 tok 674 mennesker i Norge sitt eget liv. Regjeringens mål er at ingen skal begå selvmord i Norge.
71Shares

De siste ti årene tok årlig rundt 600 mennesker i Norge livet. I 2018 tok 674 personer sitt eget liv.

– Folk tar selvmord av mange ulike grunner. Vi har ikke klart å hindre at folk begår selvmord, sier helseminister Bent Høie (H).

Regjeringen vil innføre en nullvisjon for selvmord i Norge. Nullvisjonen skal gjelde for hele samfunnet, heter det i en pressemelding.

– Vi har ingen å miste, sier Bent Høie.

Til høsten legger regjeringen fram en ny handlingsplan for forebygging av selvmord. Planen vil i tillegg til tiltak i helsetjenesten inneholde tiltak på områder som sosiale medier og oppfølging av etterlatte.

ORDLISTE:
Årlig: hvert år
Selvmord: ta sitt eget liv
Nullvisjon: her: ingen skal ta selvmord
Handlingsplan: en plan om hva de skal gjøre
Etterlatte: familien til en person som har tatt livet sitt