Faktisk.no:

Hvor og når kan du sove ute?

Alle har lov til å nyte norsk natur. Men man må følge noen regler.
Foto: Røde Kors
Flere drar på ferie i Norge i sommer. Hva bør du huske på når du skal overnatte i friluft?
226Shares

«Feriefakta» heter en samling artikler og videoer om vær, mygg, bading og annet som hører sommeren til.

Friluftsloven

Flere enn vanlig skal ha ferien sin i Norge i år. Da kan mange få lyst til å gå ut i naturen, slå opp teltet og tenne leirbål.

I 1957 vedtok Stortinget friluftsloven.

Loven sier at alle i Norge har lov til å gå i naturen eller å være naturen.

Men ikke alt er lov. Hva må du vite når du skal sette opp et telt eller strekke ut en hengekøye i naturen?

Jo, du må vite om du om du er på innmark eller utmark. Innmark er for eksempel en åker. Åker er et sted man dyrker korn. Utmark er for eksempel et høyfjell eller en skog.

Hold avstand

Å slå leir er å sette opp et telt eller en hengekøye. Da må du være minst 150 meter fra der folk bor. Hvis du skal være nærmere, må du spørre dem som bor der om lov.

Du kan heller ikke uten videre sette opp telt i et naturreservat,  selv om det er utmark. Her gjelder forskjellige regler fra reservat til reservat.  Du kan finne det ut på   «Miljøstatus kart» som Miljøverndepartementet har laget.

Du kan ikke overnatte ute så lenge du vil. Det kommer an på hvor du er og hvordan du oppfører deg.

Ikke bråke og søple til

I friluftsloven står det:

– Telting eller annet opphold er ikke tillatt i mer enn 2 døgn om gangen uten eierens eller brukerens samtykke. Samtykke til lengre opphold trengs likevel ikke på høgfjellet eller på område fjernt fra bebyggelse, med mindre det må regnes med at oppholdet kan medføre nevneverdig skade eller ulempe.

Det betyr altså at man normalt ikke kan overnatte i mer enn to døgn på rad samme sted. Hvis du skal overnatte lenger, må eieren har gitt deg lov. Hvis du er på høyfjellet eller langt unna folk, kan du overnatte lengre. Men da må du ikke bråke eller spille høy musikk.

I loven står det at telt ikke må settes opp så nær et hus eller en hytte at de som bor der blir forstyrret. I tillegg må du ikke raste eller telte på en slik måte at det kan skade ungskog eller skogforyngelsesfelt. Det siste er områder der skogen er i ferd med å vokse opp igjen etter hogst, ifølge Landbruksdirektoratet .

Man skal heller ikke legge igjen ting i naturen.

Bålforbud fra 15.april til 15.september

I Norge er det ikke lov å tenne bål fra 15. april til 15. september. På den tiden er det forbudt å tenne opp bål og grill, inkludert engangsgrill, i eller i nærheten av, skog og annen utmark, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap . Årsaken er stor fare for gress- og lyngbrann.

Les artikkelen på Faktisk.no

Ordforklaringer:

Ikke tillatt: forbudt, ikke lov.
Uten eierens eller brukerens samtykke: her; uten at han som eier stedet eller bruker det har gitt deg lov.
Bebyggelse: der folk bor.
Hogst: her; trær som er hogget ned.
Stor fare for: stor risiko for.