Hatefull ytring opp i Høyesterett:

Skal det være lov å kalle noen for “jævla utlending”?

En kvinne i gatekjøkkenkø i Elverum sparket en politibetjent i leggen og ba en annen person pelle seg hjem dit han kom fra.
Foto: Politiet/Twitter
En 50 år gammel kvinne fikk 24 dagers fengselsstraff for å sparke en politimann i leggen, men ingen dager for hatefulle ytringer, opplyser nettstedet rett24.no.

Påtalemyndigheten anket frifinnelsen, mens kvinnen anket straffutmålingen. Høyesterett ankeutvalg har besluttet at Høyesterett skal behandle begge ankene, for å dra opp «den nedre grense for hatefulle ytringer».

I klammeri på gatekjøkken

Den nå 50 år gamle kvinnen stod en sen fredagskveld i fjor i kø for å kjøpe nattmat på et gatekjøkken i Elverum. Hun kom i klammeri med en 18 år gammel mann og skal ifølge rett24.no ha uttalt  noe i retning av «dra deg hjem der du kom fra, din jævla utlending« og «sånne som deg kan dra hjem til Afrika igjen». Hun skal også ha spurt ham hvordan han kunne spise når folk i Afrika sulter og om han ikke brydde seg om folk i Afrika. 

Riksadvokaten ga i fjor statsadvokatene beskjed om å prioritere saker om hatefulle ytringer. I februar ble kvinnen domfelt i Sør-Østerdal tingrett. I dommen inngikk også at hun, i forlengelsen av tildragelsen ved gatekjøkkenet, sparket en politibetjent i leggen.

For dette fikk hun 30 dagers fengsel.

– Ikke beviselig rasisme

Da ankesaken ble behandlet i Eidsivating lagmannsrett i juni, ble resultatet delvis frifinnelse. Kvinnen ble kun dømt for vold mot offentlig tjenestemann. For dette fikk hun 24 dager fengsel. Lagmannsretten mente derimot at skjellsordene ikke rammes av forbudet mot hatefulle ytringer, og skrev at ingen skal risikere strafferettslig ansvar ved at utsagn tillegges et meningsinnhold som ikke er uttrykkelig uttalt, med mindre et slikt innhold med rimelig stor sikkerhet kan utledes av sammenhengen. Lagmannsretten hevder videre at det ikke finnes holdepunkter i tingrettens dom for at kvinnen ikke ville ha opptrådt sjikanøst og hensynsløst overfor enhver person som hun mente å kunne identifisere som «utlending», basert på utseende, språk eller annet.

– Det er derfor ikke bevismessig grunnlag for at tiltalte gikk til verbalt angrep på B på grunn av hans etnisitet eller hudfarge, skriver Lagmannsretten. Kvinnens utsagn om at den andre personen ikke brydde seg om folk i Afrika eller foreldrene sine, er ifølge Lagmannsretten et angrep på hans personlige moral, ikke på hans hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse. 

Kvinnen ble dermed frikjent for tiltalen om hatefull ytring. Høyesteretts ankeutvalg har besluttet å henvise saken til ny behandling.

Dato for forhandlingene er ennå ikke berammet.