Hjem Nyheter På lettnorsk Foreldre har rett på flere omsorgsdager under koroanapandemien

Foreldre har rett på flere omsorgsdager under koroanapandemien

Foreldre har rett på omsorgspenger for barn opp til 12 år hvis barnehagen eller skolen må stenges på grunn av koronasmitte.
Foto: Ingun A. Mæhlum
Hvis skolen eller barnehagen stenger på grunn av koronasmitte, kan en av foreldrene ta seg fri fra jobben med lønn for å være hjemme med barnet.
300Shares

Foreldrene har også rett på omsorgspenger når enkelte skoleklasser eller flere settes i karantene slik at barn under 12 år må være hjemme, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen på Regeringens nettside.

I sommer ble retten til omsorgspenger utvidet. Alle foreldre har fått full årskvote fra 1. juli til 31. desember. Årskvote er hvor mange dager i året de kan være hjemme med sykt barn uten trekk i lønna. Denne kvoten må brukes opp først. Dersom skolen eller barnehagen til barnet blir stengt etter at kvoten er brukt opp, får foreldrene flere omsorgsdager. Foreldrene må be barnehagen eller rektor på skolen skrive at de har stengt eller at barnet er i karantene.  Foreldrene må levere beskjeden til sin arbeidsgiver.

Omsorgsdager

Alle som har barn under 12 år har rett til omsorgsdager;
– 10 dager per forelder per kalenderår (fra januar til desember).
– Mer enn to barn: 15 dager per forelder
– Hver forelder får 10 dager ekstra for sykt/funksjonshemmet barn med økt risiko for fravær
– Den som er alene om omsorgen får dobbelt så mange omsorgsdager

Omsorgsdagene skal dekke fravær fra jobb når barn eller barnepasser er syk. Under koronapandemien skal omsorgsdagene også dekke ekstra sykefravær både ved lokale stenginger eller ved symptomer på luftveisinfeksjon.

Foreldre kan overføre omsorgspengedager seg imellom dersom skolen eller barnehagen er stengt.

Foreldre til barn som må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med kan få mer omsorgspenger enn kvoten. Lege må bekrefte behovet.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).
Foto : Kjetil Ree

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier at alle må være fleksible. Mange foreldre kan jobbe hjemmefra selv om barnet er hjemme. Mange kan også bytte arbeidstid. Det bør de også gjøre hvis de kan, sier Isaksen.

ORDFORKLARINGER:

Omsorgspenger: her: Penger foreldre får i stedet for lønn når de må være hjemme med barna.
Karantene: her: når man er smittet av korona og må være hjemme.
Årskvote: hvor mange dager foreldrene kan være hjemme med sykt barn
Fravær: her; ikke på jobb
Arbeidsgiver: han eller hun som har ansatt deg. Sjefen.
Dekke: her; erstatte lønna.
Seg imellom: til hverandre