Hjem 2020 Utg 46-26.11.2020 Vitamin D hjelper i behandling av korona

Vitamin D hjelper i behandling av korona

Sola gir oss vitamin D. Vitamin er viktig for kroppen vår og i behandlingen av korona. Nå i mørketida anbefaler forskerne oss å ta tilskudd av vitamin D hver dag.

Forskerne har bevist at personer med lavt nivå av vitamin D i blodet har økt risiko for å få koronasykdom og for å bli lagt inn på sykehus.

Forskerne har studert koronapasienter på sykehus som fikk den beste behandlingen sykehuset kunne gi pluss vitamin D. Bare noen få av pasientene som fikk vitamin D trengte intensivbehandling.

Vitamin D så ut til å minske alvorlighetsgraden av korona.

Krigen i kroppen

Kroppens medfødte immunsystem vinner krigen mot de fleste infeksjoner. Bare noen få av flere millioner mikroorganismer gjør oss syke. Mange naturlige stoffer i kroppen kan sette i gang det medfødte immunforsvaret. Vitamin D er ett av disse stoffene som kroppen må ha for å forsvare seg mot mikroorganismer.

Vitamin D motvirker infeksjoner og betennelse, skriver forskerne.  Blodnivået av vitamin D ser ut til å utgjøre forskjellen på en mild og en livstruende respons på viruset.

Sola hjelper

Forskerne skrev i juni at det var viktig å få sol på kroppen for å øke vitamin D i blodet. Nå er det lite sol i Norge. Forskerne sier at vi må ta tilskudd av vitamin D hver dag eller bruke solarier i moderate doser.

Bak artikkelen står : Iver Mysterud, dr.philos. i biologi, Dag Viljen Poleszynski, cand.scient. i ernæringsfysiologi, dr.philos. i sosiologi, Johan Moan, prof. emeritus i fysikk, og Jan Raa, prof. emeritus i mikrobiologi.

Ordliste

Studert: undersøkt
Mild: forsiktig
Livstruende: kan dø