Den nye loven gjelder for personer som får oppholdstillatelse etter 1. januar 2021 eller personer som har fått oppholdstillatelse før nyttårskiftet, men som kommer til Norge etter 1. januar 2021.
Målet med den nye loven er at flere skal få fast jobb og klare seg selv økonomisk.

Mange innvandrere har ikke den utdanningen eller jobberfaringen som de må ha for å få jobb i Norge. 1. januar 2021 kommer en ny lov som skal hjelpe nye innvandrere til å få jobb.

Loven gjelder for personer som får oppholdstillatelse etter 1. januar 2021. Loven gjelder også for personer som har fått oppholdstillatelse før 1. januar 2021, men som kommer til Norge etter 1. januar 2021. For de andre gjelder introduksjonsloven fra 2003.

Introduksjonsprogrammet

Alle flyktninger må følge et introduksjonsprogram. For flyktninger som kommer etter 1. januar eller senere vil lengden på introduksjonsprogrammet kunne variere fra tre måneder til fire år. Hvor lang tid de bruker på programmet varierer. Flyktninger som ikke har videregående skole eller høyere utdanning fra hjemlandet, får lengre tid i programmet enn de som allerede har utdanning.

Så mange som  mulig skal på denne måten få den kompetansen samfunnet spør etter. Mange flere enn i dag skal gå på videregående skole. Mange vil ta fagbrev eller svennebrev. Noen har behov for korte opplæring og skal raskt ut i jobb.

Kontrakt med hjemkommunen

Alle flyktninger skal få kartlagt sin kompetanse tidlig. De skal få karriereveiledning. De skal også inngå en kontrakt med sin nye hjemkommune. Kontrakten forplikter den enkelte og kommunen til gjensidig innsats.

Norsk og samfunnsfag

Man må ikke lenger fullføre et bestemt antall timer med opplæring i norsk. Kravet i den nye integreringsloven er at man skal oppnå et nivå. Nivået er individuelt. Hvor lenge opplæringen i norsk og samfunnskunnskap varer, er avhengig av av hvor mye utdanning flyktningen eller innvandreren har fra hjemlandet.

Foreldre i nytt land

Programmet skal også ha veiledning til foreldre for deltakere som har barn eller får barn. Et annet kurs heter «Livsmestring i et nytt land». Alle må følge “Livsmestring i et nytt land” og foreldreveiledningen. Alle må også få opplæring i  norsk og samfunnskunnskap.

Deltakerne sluttmål bestemmer mye av innholdet i introduksjonsprogrammet.

Dette er den viktigste forandringen i norsk integreringspolitikk på 20 år, melder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Ordliste:

Introduksjonsprogram: et introduksjonsprogram skal gi deltakarane opplæring i det norske språket og samfunnet. Introduksjonsprogrammet skal også forberede deltakerne på arbeid eller utdanning.
Varierer: er forskjellig/ulikt.
Kompetansen: kunnskapen/erfaringen.
Karriereveiledning: råd om yrke.
Kontrakt: avtale.

Mer om den nye loven: