Hjem 2020 Utg 48-10.12.2020 29 strakstiltak som skal få ned smitten blant innvandrere
Forslag fra ekspertgruppe til Regjeringen:

29 strakstiltak som skal få ned smitten blant innvandrere

Regjeringen ba 16.november eksperter om råd om hvordan de kan minske smitten blant utenlandsfødte og innvandrerne. Libe Rieber Mohn i IMDi har ledet ekspertgruppen.
Foto: Pressebilde
Flere innvandrere enn resten av befolkningen er smittet eller ligger på sykehus med korona. Ett av 29 forslag for å få ned smitten er en "si nei"-kampanje. Ett annet er økonomisk kompensasjon for dem som ikke har rett på sykepenger.

Ekspertutvalget foreslår at dagens koronatelefon utvides til å inkludere de største minoritetsspråkene i Norge. Videre foreslår utvalget et flerspråklig nasjonalt smittesporingsteam som har særskilt kompetanse på migrasjonshelse og som mestrer de vanligste minoritetsspråkene.

Bent Høie.
Foto : Pressebilde Høyre

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier de vil ha koronatelefon på alle de største minoritetsspråkene.

Folkehelseinstituttet (FHI) har allerede startet et smittesporingsteam som kan engelsk og polsk. Helse- og omsorgsdepartementet vil se på om de kan ha flere minoritetsspråk i smittesporingsteamet.

– Vi må lære av pandemien

Libe Rieber Mohn sier at myndighetene må huske på at Norge har en helt annen befolkningssammensetning enn for noen år tilbake.

– Pandemien har vist oss at formidling av informasjon til personer som ikke behersker norsk eller data bør være et tema i all planlegging av samfunnssikkerhet og beredskap. Det bør være et læringspunkt til senere kriser, sier Libe Rieber Mohn.

Ekspertgruppen

Ekspertgruppen har vært ledet av direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Libe Rieber-Mohn. Ellers har gruppen  bestått av representanter fra Utlendingsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Oslo kommune, Caritas, MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn og Institutt for samfunnsforskning.

Ordliste

Økonomisk kompensasjon: her; de som ikke har rett på sykepenger skal få økonomisk hjelp dersom de må være borte fra jobben på grunn av korona.
Hindring: barriere
Press: mas, forventning om.
Følgene: konsekvensene/resultatene
Smittesporingsteam: team/gruppe som sporer opp smitte.

 

 

%d bloggere liker dette: