Du kan leve et godt liv med kronisk sykdom

Fastlegen er en viktig person for mange innvandrere, mener psykolog Usman Chaudhry. – Fastlegen kan få dem til å forstå at psykiske problemer ikke er noe å skamme seg over.
Foto: Privat
Å ha en kronisk sykdom som for eksempel diabetes, kan gi psykiske problemer. Det viktigste for å leve godt med sykdommen er å bli kjent med den og godta begrensningene, sier psykolog Usman Chaudhry i et intervju med Diabetesforbundet.

Kronisk sykdom kan gi psykiske problemer. I flere innvandrermiljøer vil man ikke snakke om psykiske vanskeligheter.

Nøkkelordet er livskvalitet

– Nøkkelordet til å leve godt med en kronisk sykdom er livskvalitet. Personer med kroniske sykdommer som diabetes kan komme inn i en ond sirkel. Sykdommen gjør deg sliten. Da kan det hende du ikke klarer å behandle den godt nok. Det gjør sykdommen verre og livskvaliteten dårligere, sier Chaudhry til diabetes.no.

Diabetesforbundet tilbyr psykologiske støttesamtaler. Les mer her. 

Målet er å bryte den onde sirkelen og komme inn i en god sirkel. 

– Godta begrensningene

– Hvis du blir godt kjent med diabetesen din kan du leve et godt liv. Da må du godta de begrensningene sykdommen har på livet ditt. Hvis du klarer å bedre livskvaliteten din, får du energi og overskudd. Da klarer du å behandle sykdommen din bra. Da kommer du inn i en god sirkel i stedet.

Snakker ikke om psykiske problemer

– I mange kulturer vet ikke folk så mye om psykisk helse. De snakker ikke om stress og depresjon. De tenker ofte på psykisk helse som psykiatri og alvorlige sykdommer som for eksempel schizofreni. Psykiske problemer blir sett på som “galskap”, sier Usman Chaudhry. Han har pakistansk bakgrunn. Han jobber som psykolog på Stovner i Oslo. Han har behandlet mange med kronisk sykdom.

Usman Chaudhry mener at fastleger har en spesielt viktig rolle fordi de kan forandre innvandreres syn på  psykisk helsehjelp.

– Fastlegen kan fjerne skammen

– Fastlegen er en viktig person for mange innvandrere. Han kan sørge for at de får den hjelpen de trenger,sier Usman Chaudhry.   Han har behandlet mange pasienter med kronisk sykdom.  

– Mange innvandrere hører ekstra godt på fastlegen sin. Hvis fastlegen henviser dem til andre, stoler de på at det er riktig. Han kan henvise dem til tilbud om psykologisk hjelp. Fastlegen kan fjerne noe av skammen og stigmaet pasienten føler hvis han eller hun trenger psykologisk hjelp. Fastlegen bør da gi god informasjon om hva de henviser til og hvorfor. Han må også fortelle nøye om hva slags hjelp pasienten kan forvente seg, sier Chaudhry.

Venter til det blir akutt

Forskning viser at minoritetsbefolkninger i mange land har høyere forekomst av psykiske lidelser, sammenlignet med majoritetsbefolkningen.

Chaudhry forteller at minoritetsbefolkningen tar sjeldnere kontakt med helsevesenet enn majoritetsbefolkningen. Og når de tar kontakt, er det ofte for sent. Dermed trenger de oftere akutthjelp. 

ORDLISTE

Godta: Akseptere
Kronisk:
sykdom som man ikke kan helbrede. Sykdommen kan vare hele livet, men noen ganger ikke.
Livskvalitet: god livskvalitet er godt liv.
Ond sirkel: at noe blir verre og verre.
Begrensninger: her; at du ikke kan gjøre alt du vil på grunn av sykdommen.
Psykiatri: spesialitet innen medisin omhvordan man skal forstå, utrede, behandle og forebygge psykiske lidelser.
Høyere forekomst: her; at flere får psykiske lidelser