Reglene for når man kan være borte er omtrent de samme som i arbeidslivet.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har laget en oversikt på flere språk over hvilke regler som gjelder hvis du er borte fra introduksjonsprogrammet.

Oversikten er på norsk, amharisk, arabisk, engelsk, persisk, somali og tigrinja:

Reglene for når du kan være borte er omtrent de samme som i arbeidslivet.  Deltakerne skal få fri hvis de er syke eller barna er syke og ved høytider. De kan også få permisjon fra programmet, for eksempel en fødselpermisjon.

Deltakerne kan søke kommunen om lov til å være borte eller ta permisjon fra introduksjonsprogrammet.

Ugyldig fravær gir trekk i introduksjonsstønad. Kommunen kan også stanse introduksjonsprogrammet midlertidig eller permanent.

IMDi minner om at det er forskjellige regler for fravær ut fra hvilken lov som gjelder for den enkelte som deltar på introduksjonsprogrammet. Dette følger introduksjonsloven og integreringsloven.

ORDLISTE

Fravær: her; ikke delta på introduksjonsprogrammet. Være borte, ikke møte opp eller ikke være med digitalt.
Permisjon: borte en avtalt periode.
Fødselspermisjon: hjemme med babyen.
Ugyldig: ikke godkjent.
Trekk: her; mindre penger, lavere beløp.
Ut fra
: her; avhengig av.