Oslo universitetssykehus har ansatt muslimsk samtalepartner

OUS skal sørge for å gi pasienter og pårørende fra andre tros- og livssynssamfunn enn kristne et likeverdig tilbud om samtalepartnere.
Oslo universitetssykehus har ansatt norsk-somaliske Abdifataah Mohamed Mahamud i den nyopprettede stillingen som muslimsk samtalepartner og veileder.

Mahamud jobber i dag som imam ved Islamic Cultural Centre, og han begynner i stillingen, som er en 30 prosents prosjektstilling, 1. juni. Han skal jobbe i et team med veiledere ved sykehuset, skriver Vårt Land.

Opprinnelig fikk Oslo universitetssykehus og sykehjemsetaten i Oslo midler til å ansette en sykehusimam, for å gi pasienter og pårørende som tilhører andre tros- og livssynssamfunn enn kristne et likeverdig tilbud. Etter hvert ble stillingstittelen endret til muslimsk samtalepartner og veileder, siden imam ofte er en posisjon reservert for menn.

Det var 49 søkere til stillingen. Ingen av de 21 kvinnene som søkte var kvalifisert, siden et av stillingskravene var teologisk utdannelse, ifølge Oslo universitetssykehus.

– Han er språksterk, har tillit i det muslimske miljøet og er opptatt av dialog, sier rådgiver Ingrid Vassli Flateby ved avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester.