Muslimsk Diaglognettverk har åpnet telefontjeneste i samarbeid med Mental Helse og Diakonhjemmet Omsorg. Fra venstre: Fungerende  fagsjef i Mental Helse Aud Karin Bjørn, leder av Muslimsk Dialognettverk og sjefsimam Senaid Kobilica, direktør i Diakonhjemmet Omsorg Helle Gjetrang og byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen.
Foto: Nicolas Tourrenc
Tirsdag åpner telefontjenesten til Muslimsk Dialognettverk. – Folk kan ringe til oss og snakke om savnet av å gå i moskeen, om psykiske problemer eller rett og slett om ting de lurer på i forhold til korona, sier Sadug Alfeli.
147Shares

Telefontjenesten er kommet i stand i samarbeid med Mental Helse og Diakonhjemmet Omsorg.

Alfeli i Muslimsk Dialognettverk forteller at mange muslimer er usikre på hva de skal gjøre og ikke gjøre under pandemien. Han forteller at mange ikke tør å gå ut av døra.  De holder seg hjemme hele tiden fordi de er redde for smitte.

– Men det er jo ikke slik at det ikke er lov til å gå ut! Alle har godt av frisk luft og det er mange fine steder å gå tur, sier han.

– Spør oss om alt!

Muslimsk Dialognettverk har oversatt myndighetenes koronainformasjon for dem som ikke forstår norsk. 

  Flere forstår godt norsk, men synes likevel det er vanskelig å følge med på alle de nye rådene og anbefalingene. De lurer kanskje på om det er rød sone der de bor nå. Eller de kan lure på  forskjellen på et åpent eller lukket arrangement og så videre, sier Alfeli.

Han sier også at flere lurer på ting som er spesielt for den situasjonen de selv er i. Ikke alle medlemmene kan lese.

– Nå kan de ringe oss og spørre om alt de lurer på.

Alfeli forteller at mange muslimer savner det sosiale ved å gå i moskeen. Dette gjelder særlig de eldre.

Psykiske problemer

– Vi ser at mange sliter psykisk. Det er ikke noe man ikke snakker så mye om i vår kultur.  Vi er glade for å ha med oss Diakonhjemmet Omsorg og Mental Helse til å snakke om psykiske problemer.

Mobiltjenesten vil holde åpent under hele ramadan og også senere.

Telefonen er åpen på somali og arabisk hver tirsdag og torsdag mellom kl 18 og 20. Nummeret er 67799100.

– Ønsker man å prate norsk og noe gjelder det psykiske, så må man kontakte 116123, som er åpent hele døgnet, sier Alfeli.