korona, covid
Fra juni får 24 kommuner 60 % av alle vaksinedosene til alle over 18 år er vaksinert. Regjeringen sier at dette er bra for hele landet.
Foto: Pixaby
24 kommuner som har hatt strenge smitteverntiltak og høyt smittetrykk over en lang periode, får flere vaksinedoser enn resten av landet.

Helse  – og  omsorgsminister Bent Høie sier at regjeringen vil endre vaksinestrategi fordi de fleste i risikogruppa nå er vaksinert. Nå handler det om å få ned smittespredningen slik at hverdagen kommer raskere tilbake. Lokale smitteutbrudd endrer ikke den nye vaksinestrategien.

I juni og juli får Norge flere vaksinedoser. Regjeringen har bestemt at 24 kommuner som har hatt høy smitte over en lang periode, får flere vaksinedoser enn resten av landet. 23 kommuner må ikke gi fra seg vaksinedoser. Dette gjelder blant annet Trondheim og Kristiansand. Bent Høie sier at omfordelingen ikke betyr at vaksineringen stanser på forskjellige steder i landet. Den kommer bare raskere til de prioriterte kommunene. Regjeringen håper at omfordelingen vil lette på tiltakene som de 24 kommunene har hatt over en lang tid. Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstittuet sier at ved å vaksinere mange personer vil samfunnet bygge opp immunitet. Effekten kan sikre en trygg gjenåpning. Regjeringen vil ikke gi en dato når tiltakene kan lette.

Det er fortsatt ikke klart om alle kommuner kan vaksinere mange personer i fellesferien. Flertallet av kommunene har sagt at de kan vaksinere mange personer i fellesferien. 100 kommuner har sagt at det blir vanskelig å vaksinere mange personer i fellesferien. Helsedirektoratet og kommunene jobber nå med å finne gode løsninger. Det er snakk om å låne personell.

Bent Høie sier at han er både imponert og takknemlig over solidariteten kommunene viser med hverandre.

Se nyhetssendingen på flere språk: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pressekonferanse-om-geografisk-omfordeling-av-vaksiner-onsdag-19.-mai-kl.-19/id2850023/