Koronapandemien har skapt problemer for kriminalomsorgen.
Flere gjennomfører nå straff i samfunnet enn i fengsel. Det siste året har det vært en økning på 20 prosent sammenlignet med i fjor.
28Shares

I første tertial i år ble det satt i gang 2.666 gjennomføringer av straff i samfunnet sammenlignet med 2.215 i fjor. Det viser nye tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

Koronapandemien har også ført til større utfordringer for kriminalomsorgen.

Økningen i antall straffegjennomføringer i samfunnet kan skyldes at det jobbes mye med å passe på smittehensyn. Det vurderes som mindre sannsynlig at man blir utsatt for smitte ved for eksempel elektronisk fotlenke.

I år kan det forklares med at en rekke domfelte ikke kunne gjennomføre sin samfunnsstraff i 2020 grunnet korona.

De aller fleste som har blitt dømt til samfunnsstraff i 2021 har begått trafikklovbrudd, narkotika- og ruslovbrudd, vold eller økonomiske forbrytelser.

Samfunnsstraff betyr at personen som har fått dom gjør samfunnsnyttig arbeid. Det kan være arbeid i frivillige organisasjoner, sosiale institusjoner, kirker, skoler og barnehager. En samfunnstraff er minimum 30 timer og maksimum 420 timer. Gjennomsnittet pleier å være 70 timer. Straffen skal måles i timer, ikke dager.

Ordliste

markert: tydelig

tertial: firemånedlig

elektronisk fotlenke: middel til soning av straff på et sted utenfor fengsel, for eksempel hjemme.

domfelt: person som har fått rettskraftig dom